Logo RoCHI

Grupul român de interes în interacţiunea om-calculator - SIGCHI România

acasă   conferinţe   publicaţii   evenimente   înscriere   persoane   statut   

 

Seria Interacţiune Om-Calculator

Comitetul editorial

Volume apărute până în prezent (în Internet Explorer, click pe volum pentru a vedea cuprinsul)

 1. Costin Pribeanu (Ed.) Introducere în interacţiunea om-calculator. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2003. ISBN 973-685-638-0. 216p             

  1. Ion Juvină 
   Factorul uman în interacţiunea om-calculator  

  2. Boldur-Eugen Bărbat 
   Calculatorul si interfaţa de comunicare

  3.  Alexandru Balog 
   Calitatea şi utilizabilitatea sistemelor interactive

  4. Gheorghe Iosif şi Ion Juvină
   Modelarea cognitivă a utilizatorului

  5. Cristina Chisăliţă 
   Tehnologie şi context

  6. Gheorghe Iosif şi Ana-Maria Marhan 
   Analiza sarcinii

  7. Constantin-Gelu Apostol şi Costin Pribeanu
   Procesul de proiectare

  8. Štefan Trăuşan-Matu  
   Notaţii pentru dialog

  9. Sabin-Corneliu Buraga  
   Suportul pentru implementare

  10. Ana-Maria Marhan
   Evaluarea sistemelor interactive

 2. Horia D. Pitariu (Ed.) Ergonomie cognitivă. Teorii, modele, aplicaţii. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2004. ISBN 973-685-795-6. 185p       

  1. Alan Dix 
   Deconstrucţia experienţelor. Explozia petardelor  

  2. Jaques Leplat 
   Analiza psihologică a activităţii in situaţie de muncă

  3. Gerrit C. van der Veer şi Marie del Carmen Puerta Melguizo
   Modele mentale: concepte, metode şi tehnici de cercetare in HCI

  4. Ioana David
   Hărţile conceptuale - modalitate de management a cunoştinţelor

  5. Ioana Codoban şi Cristina Chisăliţă 
   Dincolo de utilizabilitatea sistemelor complexe

  6. Dongo Remi Kouabenan 
   Contribuţia psihologiei şi ergonomiei la studiul şi prevenirea riscurilor

 3. Alexandru Balog (Ed.) Calitatea sistemelor interactive. Studii şi experimente. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2004. ISBN 973-685-826-X. 195p

  1. Alexandru Balog 
   Cadrul conceptual metodologic 

  2. Costin Pribeanu 
   Utilizabilitatea sistemelor interactive

  3. Alexadru Dan Donciulescu, Ioana Costache, Cornelia Lepădatu
   Evaluarea calităţii siturilor web: experimentarea metodei WebQuem

  4. Alexadru Balog, Revisoara Bădulescu
   Evaluarea calităţii aplicaţiilor şi siturilor web de comerţ electronic: experimentarea metodei EWAM

  5. Alexandru Balog 
   Măsurarea si evaluarea calităţii serviciilor prin metoda SERVQUAL

 4. Gheorghe Iosif si Ana-Maria Marhan (Ed.) Ergonomie cognitivă şi interacţiune om-calculator. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2005. ISBN 973-685-923-1. 195p

  1. Jean-Michel Hoc 
   Aspecte privind cooperarea intre cogniţia umană şi tehnologie in situatii dinamice 

  2. Neville Moray 
   Modele mentale in sistemele om-maşină

  3. Ion Juvină
   Cunoasterea utilizatorului in aplicaţiile web

  4. Gheorghe Iosif, Ana-Maria Marhan
   Analiza şi managementul erorilor in interacţiunea om-calculator

  5. Sabin-Corneliu Buraga
   De la proiectarea interacţiunii la ergonomia interfeţei cu utilizatorul

  6. Corneliu-Stefan Liţă
   Interacţiunea psiholog-calculator şi revoluţia tehnologică a psihoterapiei

 5. Stefan Trăuşan-Matu (Ed.) Interacţiunea conversaţională în sistemele colaborative pe web. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-755-393-5. 195p             

  1. Gerry Stahl, Timothy Koschmann, Dan Suthers 
   Invăţarea colaborativă sprijinită de calculator: o perspectivă istorică  

  2. Nicolae Nistor, Štefan Trăuşan-Matu 
   Iniţierea si susţinerea comunităţilor cognitive pe baza teoriei memoriei colective

  3.  Štefan Trăuşan-Matu 
   Polifonia colaborării dialogale

  4. Ana-Maria Marhan
   Modalităţi de reprezentare a emoţiilor în comunicarea bazată pe text

  5. Vlad Posea 
   Prelucrări bazate pe cunoştinţe în aplicaţiile colaborative pe webul semantic

  6. Dan Mihăila
   Analiza reţelelor sociale

  7. Costin Chiru, Štefan Trăuşan-Matu
   Prelucrarea limbajului natural în interacţiunile chat

  8. Traian Rebedea, Štefan Trăuşan-Matu  
   Detectarea firelor de discuţie în conversaţiile chat

  9. Alexandru Gartner  
   Poliphony, un sistem de chat bazat pe cunoştinţe

înapoi la publicaţii

 

  Actualizat pe 2 Martie 2009 de Costin Pribeanu<pribeanu@ici.ro>